.

.
‘Abduction of Europa’ (Rembrandt Harmensz. van Rijn, Amsterdam - 1632 - fragment)

Wednesday, 12 July 2017

Rechtspraak Europa no. 7 - juli 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Monday, 12 June 2017

Rechtspraak Europa no. 6 - juni 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)
Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Tuesday, 16 May 2017

Europees strafrecht vraagt om méér regie van rechters. Opmerkingen naar aanleiding van de arresten C‑404/15 en C‑659/15 PPU (Aranyosi en Căldăraru)


Naar aanleiding van de overleveringszaken Aranyosi en Căldăraru rijst de vraag naar de effectiviteit van de prejudiciële procedure in het strafrecht. Strafzaken hebben een eigen dynamiek. De aard van het strafrecht vraagt om snelheid, rechtszekerheid en bescherming van grondrechten. Een realiteit is dat strafrechters zich nog weleens laten verrassen door ontwikkelingen in het Europese recht. In plaats van afwachten op wat komen gaat moeten zij proactief in beweging komen.
Marc de Werd

Lezing ter gelegenheid van het Jaarverslag 2016 van het Hof van Justitie, 16 mei 2017  

Wednesday, 10 May 2017

Rechtspraak Europa no. 5 - mei 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Tuesday, 25 April 2017

Detention conditions in Romanian prisons are in breach of the Convention


In the case of Rezmiveș and Others v. Romania (in French only) the European Court of Human Rights on 25 april held, unanimously, that there had been: a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. The case concerned the conditions of detention in Romanian prisons and in detention facilities attached to police stations. The applicants complained, among other things, of overcrowding in their cells, inadequate sanitary facilities, lack of hygiene, poor-quality food, dilapidated equipment and the presence of rats and insects in the cells.

Monday, 17 April 2017

Globalisering van recht, rechtspraak en het juridisch onderwijs in de Westerse en Arabische wereldHeeft het zin voor academia en rechters om een dialoog aan te gaan met de Arabische en Islamitische wereld over het curriculum van het juridisch onderwijs? Die vraag rijst al snel in een gezelschap met vertegenwoordigers uit zoveel (rechts)culturen als de International Association of Law Deans. De Europese sectie van die vereniging (die ook de Levant omvat) kwam rond Pasen bijeen in Amman (Jordanië) aan de Universiteit van Petra, om na te denken over dit onderwerp. In deze bijdrage geef ik een impressie van de gevoerde discussie.

Monday, 10 April 2017

Rechtspraak Europa no. 4 - april 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Tuesday, 14 March 2017

Rechtspraak Europa no. 3 - maart 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)
Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Tuesday, 14 February 2017

Rechtspraak Europa no. 2 - februari 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Friday, 27 January 2017

President Raimondi presents the ECtHR’s results for 2016


Speaking at the annual press conference of the European Court of Human Rights on 26 January 2017, President Raimondi took stock of the year 2016 and reported that the volume of incoming cases, after falling over the previous two years, had considerably increased. 

Wednesday, 25 January 2017

Removal of a child born from gestational surrogacy


Grand Chamber judgment - case of Paradiso and Campanelli v. Italy - no violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights.

Monday, 23 January 2017

Hete kastanjes in de rechtspraak"Wat vooral stoort is het modieuze dedain in ons land voor al datgene waar het internationale en  Europese recht in de kern voor staat. Wij vergeten in Nederland te snel en te makkelijk in hoeveel landen om ons heen het slecht is gesteld met grondrechten in het algemeen en rechten van minderheden in het bijzonder. Over die gezamenlijke verantwoordelijkheid van Nederland in de EU en in de Raad van Europa zou ik graag wat meer en wat vaker willen horen."